Marja Salonius, KD

Näillä sivuilla voit seurata ajatuksiani ja toimintaani perheenäitinä, työterveyslääkärinä, uimahyppyvalmentajana ja vantaalaisena poliitikkona.
-
Vuonna 2022 tuli täyteen merkkipaaluja:  
60 vuotta uimahyppääjänä, 50 vuotta uimahyppyvalmentajana, 53 vuotta avioliitossa,
47 vuotta äitinä, 40 vuotta työterveyslääkärinä, 18 vuotta poliitikkona ja 12 vuotta mummina.
-Marja_KD.jpg

EDUSKUNTAVAALEISSA  2.4.2023  kannatan  KDn teemoja 
SUUNNANMUUTOS SUOMEEN ja JÄRJEN ÄÄNI
 
 
ALUEVAALEISSA 23.1.2022
LÄHIPALVELUJEN SÄILYTTÄMINEN JA PARANTAMINEN on  tavoitteenani.
 Katso haastattelu KD-lehdesä  1.1.2022
VAALITEEMANI vuonna 2021

1. Terveelliset valinnat - inhimillisempi ote päätöksiin:  Säästetään  ehkäisemällä  ennakkoon: TEHOKKUUTTA on tehdä asioita oikein ja VAIKUTTAVAA on tehdä oikeita asioita.- Sairauden sattuessa inhimillisyyttä on helposti saavutettavat LÄHIPALVELUT ja HOITOKETJUT. Terveyskeskuslääkärille riittävästi aikaa kohdata potilas.Liikunta toimii sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa - LIIKE on LÄÄKE.

2. Turvallisuutta tuo yhteisöllisyys - Lastensuojeluun säästöjä tuovat ehkäisevät toimet: kodinhoitopalvelut lapsiperheille, apu kasvatukseen ja parisuhdekriiseihin, etsivä nuorisotyö sekä ehkäisevä päihdetyö.- Ikääntyville on turvattava tilanteen mukaan kotipalveluja tai hoivapaikka.Riittävä hoitajamäärä laitoksissa tuo inhimillisyyttä hoitoon ja säästää terveydenhuollon kuluja.  Neljän takuun malli: ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu.- Ekologisuus ja esteettömyys  ympäristön rakentamisessa ja arjen toiminnoissa kunnia-asiaksi.

3. Työ kuntoon- Työnteon tulee aina olla kannattavaa. Käytä lähiseudun pienyrittäjien  palveluja !- Kunnan omat palvelut toimivat, kun työtekijät voivat hyvin ja heitä on riittävästi.- Työ voidaan järjestää terveelliseksi: vastiketyö, korvaava työ, osa-aikatyö, kuntouttava työ, vapaaehtoistyö, etätyö, kotityö jne - toimintamahdollisuuksia  on paljon.